Log ind, lås op og udgivelse

Her er en oversigt over 3 meget vigtige funktioner

Log- ind:

Hvis du skal arbejde på / redigerer hjemmesiden gå til:

(instiutionsnavn).gentoftesites.dk/rediger

Hvis du skal se hvordan hjemmesiden ser ud før den er offentliggjort:

(institutionsnavn). gentoftesites.dk (altså uden "/rediger" til sidst)

Alle som skal se hjemmesiden fra offentligheden efter den er udgivet:

(institutionsnavn).gentofte.dk

 

Udgivelse:

Når du er helt færdig med at lave din hjemmeside, kan du trykke på "udgive" i værkstøjslinjen. Følg guiden. Kontakt derefter projektgruppen og fortæl du er klar til at offentliggøre hjemmesiden. De vil herefter lukke ned for den gamle hjemmeside og op for den nye. Vi sender dig en endelig mail, når din hjemmeside er klar.

Du skal i øvrigt altid klikke på udgiv når du har lavet en ændring, ellers vil offentligheden ikke kunne se den. Dette kan du læse mere om i denne vejledning: Udgivelser af ændringer på hjemmesiden

 

Lås op:

Hjemmesiden låses automatisk af den bruger, der er logget ind. Når en anden medarbejder skal arbejde på hjemmesiden, er det vigtig at brugeren låser dem op. Det gøres ved enten at klikke på hængelåsen i værktøjslinjen eller ved at klikke på " lås alt op" under "mine elementer" i værkstøjslinjen.